Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
aa
İHALE İLANI
30 Nisan 2018 Pazartesi 12:18:00 / Rizede ki İhale İlanları

PAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 224 KOD NOLU DERBENT-ASLANDERE ORMAN YOLU BÜYÜK ONARIM, SANAT YAPISI VE ÜST YAPI

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-PAZAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Fındıklı Orman İşletme Şefliği 224 Kod Nolu Derbent-Aslandere Orman Yolu Büyük Onarım, Sanat Yapısı ve Üst Yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                :2018/210152

1-İdarenin

a)Adresi  :KİRAZLIK MAHALLESİ EMNİYET ARKASI 53300 PAZAR/RİZE

b)Telefon ve faks numarası  :4646121932 - 4646121058

c)Elektronik Posta Adresi   :cihan5361@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceğiinternet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı     :3 Km Büyük Onarım, 4 Km Üst Yapı, 80 m`lik 8 m boyunda 3 adet, 60 cm`lik 9m boyunda 1 adet beton büz, 200x150 cm`lik 8 m boyunda kutu menfez Ayrıntılı bilgiye  EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer : Pazar Orman İşletme Müdürlüğü FındıklıOrman İşletme                                                      Şefliği 224 Kod Nolu Derbent-Aslandere Orman Yolu

c)İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim                                           günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer :Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Kirazlık  Mahallesi 53300 Pazar/RİZE

b)Tarihi ve saati  :11.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A-V. Grup Benzer İşler

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pazar Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pazar Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden tesiim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif   " verilecektir,

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum  olarak   ihaleye  tekiif     verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede  Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N)    :1,2

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yayın Tarihi:30.04.2018                        İlan No:307

 
Bu haber 362 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
© 2012 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Kod ve Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem